Páginas

jueves, 1 de septiembre de 2016

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ALUMNOS CON NEAE

NO BOE DO 6 DE AGOSTO DE 2016 PUBLICOUSE O EXTRACTO
DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ALUMNOS 
CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO
PARA O CURSO 2016/2017.

APARECE NA SECCIÓN "ANUNCIOS" APARTADO B. 
NO SEGUINTE ENLACE DA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS 
APARECE O TEXTO DA RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA

ASIMISMO, NA PÁXINA WEB DO MINISTERIO PODE CONSULTARSE TODA A INFORMACIÓN RELATIVA A ESTA CONVOCATORIA QUE 
SE PODERÁ SOLICITAR ATA O PRÓXIMO DÍA 29 DE SETEMBRO.