Páginas

miércoles, 30 de septiembre de 2015

miércoles, 2 de septiembre de 2015

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

(DOGA  DO 1 DE SETEMBRO DE 2015)

PARA FAMILIAS CON UNHA RENDA PER CÁPITA FAMILIAR
 IGUAL OU INFERIOR A 5.400 EUROS

OS FORMULARIOS DE SOLICITUDE ESTARÁN A VOSA DISPOSICIÓN
NA SECRETARÍA DO CENTRO 
E TAMÉN SE PODERÁN DESCARGAR EN FORMATO PDF 
NO ENDEREZO ELECTRÓNICO:

http//www.edu.xunta.es

AS SOLICITUDES PODERANSE PRESENTAR NO CENTRO ATA
O DÍA 1 DE OUTUBRO DE 2015.


REUNIÓN COAS FAMILIAS DO ALUMNADO DE 3 ANOS

O VINDEIRO DÍA 7 DE SETEMBRO
AS 10:00 H. NO SALÓN DE ACTOS ,
TERÁ LUGAR UNHA REUNIÓN SÓ COAS NAIS, PAIS OU TITORES LEGAIS
 DO ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN DE 3 ANOS, 
CO OBXECTO DE PRESENTAR AO PROFESORADO DO NIVEL, 
EXPLICAR O PLAN DE ADAPTACIÓN
(DO 10 AO 24 DE SETEMBRO), 
AS NORMAS XERAIS DO CENTRO 
E OS OBXECTIVOS DE ETAPA


martes, 1 de septiembre de 2015

PRESENTACIÓN

INICIAMOS CURSO E O CEIP DE SIGÜEIRO
TEN NOVIDADES

UNHA DELAS É O NOVO EQUIPO DIRECTIVO
QUE ESTÁ COMPOSTO POR:

CHARO ASTRAY  (DIRECTORA)
PATRICIA ARCAY  (XEFA DE ESTUDOS)
MARÍA LÓPEZ  (SECRETARIA)

QUE VOS DA A BENVIDA 
AO NOVO CURSO ESCOLAR
2015/2016